Tanssilajit

Kouvolan Tanssiopistossa opetetaan useita tanssilajeja; lastentanssia (satubalettina), alkeisbalettia, klassista balettia, nykytanssia ja showjazzia. Lisäksi taaperoikäisille ja heidän huoltajilleen on yhteinen tanssitunti; ”Tanssi naperon kanssa”! Tervetuloa tanssin taiteen perusopetuksen piiriin meille! – Voit lukea opetuksestamme esimerkiksi tästä Lappeenrannan Tanssiopiston sivuilla julkaistusta Hannele Niirasen artikkelista, ole hyvä.

TERVETULOA TANSSIMAAN, ILON JA OIVALLUKSEN KAUTTA!

Ilmoittautuminen aukeaa toukokuussa 2024.

Lajikuvaukset:

Tanssi naperon kanssa

Tanssi naperon kanssa -ryhmissä tanssin maailmaan johdattelu tapahtuu turvallisesti oman tutun aikuisen kanssa. Vanhempi voi olla lapsen äiti, isä, mummi, ukki tai vaikkapa kummi. Toivottavaa on, että lapsen tanssikaverina olisi yksi ja sama aikuinen henkilö.

Leikkien, lorujen, musiikin ja monipuolisen liikkumisen avulla lapsi aikuisen tanssikaverinsa tukemana kehittää perusliikuntataitojaan ja tanssiteknisiä perusvalmiuksiaan. Samalla lapsen tanssikaverikin saa mukavan liikuntahetken ja pääsee harjoittamaan omaa kehoaan. Kehokontakti ja vuorovaikutus syventävät lapsen ja vanhemman välistä suhdetta.

Ryhmässä olevien lasten tulee täyttää vähintään 2-vuotta samana kalenterivuotena, kun opetuksen pariin tullaan. Tervetuloa harrastamaan tanssia yhdessä taaperonne kanssa!

satubaletti ja lastentanssi

Satubaletti on 3–6-vuotiaille suunnattua, tarinavetoista tanssinopetusta, jossa mielikuvitusta ruokkien lähdemme lapsen tason mukaisesti tutustumaan tanssilliseen ilmaisuun.

Lastentanssi on elämyksellistä ja kokonaisvaltaista tutustumista tanssin maailmaan, 6–7-vuotiaille. Lapselle tulevat tutuksi tanssin perusteet itse tanssien, luoden sekä kokien ja samalla lapsi oppii ryhmässä toimimisen taitoja. Myönteinen minäkuva ja itseilmaisu kehittyvät positiivisten tanssikokemusten kautta.

3–7-vuotiaiden tanssiryhmien tunneilla tärkeimpiä elementtejä ovat ilo, leikinomaisuus, luovat harjoitteet ja lapsilähtöisten mielikuvien käyttäminen. Kehontuntemuksen lisäksi lapset oppivat muun muassa perusliikuntataitoja kuten hyppyjä, tasapainoja ja pyörimisiä. Kehonosien nimeäminen, kehonhallinta sekä liikkuvuus kehittyvät ja monipuoliset harjoitteet edistävät lapsen kokonaisvaltaista kehitystä.

Lastentanssin tunneilla tehdään myös pieniä tansseja, jotka kehittävät lapsen liikemuistia ja opettavat tanssitekniikan alkeita.

Alkeisbaletti ja KLASSINEN BALETTI

Lastentanssi voi muuttua alkeisbaletiksi lapsen täyttäessä 7 vuotta. (Alkeisbaletin lajikuvaus tarkentuu.)

Klassinen baletti alkaa 9–10-vuotiaana.

Balettitunneilla kehitetään lajille ominaista jalkojen aukikiertoa ja vahvistetaan tasapainoa sekä hyppy- ja pyörimistekniikkaa. Tanssitietouden ja kehonhuollon opetus etenee siitä, mitä on aiemmin opittu alkeisbaletissa. Tärkeä osa balettituntia ovat pienet tanssisommitelmat sekä harjoittelu esiintymistä varten. Oppilaiden hienomotoriset taidot, kaunis ryhti, tanssillisuus ja rohkeus olla näyttämöllä vahvistuvat. Tunneilla opitaan balettitekniikkaa tangon ääressä ja keskilattialla. Kovakärkiset tossut tulevat mukaan baletin harjoitteisiin, kun oppilas on valmis siihen.

Baletin ylimmillä luokilla oppilaat omaavat jo aimo annoksen hyvää keskittymiskykyä sekä kykyä pitkäjänteiseen työskentelyyn. Ylimmillä luokilla kehitetään edelleen baletin hyppy-, pyörimis- ja varvastekniikkaa. Oppitunneilla kehitetään myös oppilaiden taitoa tanssin ja tanssiteosten katsomiseen ja nähdyn analysoimiseen. Oppilaat oppivat tunnistamaan ja korostamaan omia tanssillisia vahvuuksiaan.

Nykytanssi (10-vuotiaille ja ylöspäin)

Nykytanssi on monipuolinen taide- ja liikuntamuoto, jossa yhdistetään erilaisia tanssityylejä ja -tekniikoita, parityöskentelyä, akrobatiaa ja luovaa tanssi-ilmaisua mielenkiintoiseksi kokonaisuudeksi. Nykytanssissa korostuvat luovuus, ilmaisu ja kokemuksellisuus.

Nykytanssitunneilla opitaan kehonhallintaa, tanssitekniikkaa ja tanssi-ilmaisua sekä tilan hahmottamista. Tanssi-improvisaatio on myös oleellinen osa nykytanssituntia.

Oppilaiden taito nykytanssille ominaiseen liikkeiden maadoittamiseen (käyttää hyväksi painovoimaa ja lattiaa) sekä taito tehdä liikkeet virtaavasti vahvistuvat. Tunneilla harjoitellaan myös tanssinumeroa esiintymistä varten.

SHOWJAZZ (8-vuotiaille ja ylöspäin)

Showjazz pohjautuu jazztanssiin, mutta siihen on rohkeasti sekoitettu mm. discotanssia, hip-hoppia, latinalaisia tansseja ja akrobatiaa. Eri tyylejä yhdistelemällä saadaan monipuolinen ja energinen tanssilaji.

Showjazzin tunnit sisältävät alkulämmittelyn, lihaskunto- ja tanssitekniikkaharjoituksia sekä erilaisia tanssisarjoja.

Tuntien sisältöön kuuluu myös akrobaattisien liikkeiden ja nostojen harjoittelu. Tunneilla käytetään usein sen hetken trendikkäintä musiikkia.

Showjazzissa on Tanssiopistolla kaksi ryhmää, joista toinen on on 8–9-vuotiaille aktiivisille tanssijoille, jotka haluavat osallistua kilpailuihin, ja toinen ryhmä on yli 10-vuotiaille. 10-vuotiaiden ryhmään ovat erittäin tervetulleita niin aloittelijat kuin jo aiempaa tanssitaustaa omaavat lapset.

TERVETULOA TANSSIMAAN, ILON JA OIVALLUKSEN KAUTTA!

Ilmoittautuminen aukeaa toukokuussa 2024.