Koulutusehdot

Koulutusehdot 2024-2025 

1§ ILMOITTAUTUMINEN 

1.1 Oppilas ilmoittautuu Kouvolan Tanssiopistoon kirjallisesti sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Oppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Alle 18-vuotiaan oppilaan ilmoittautumislomakkeen vahvistaa huoltaja. Erityiskursseille ilmoittaudutaan erikseen. 

1.2 Oppilas voi osallistua tunneille, kun ilmoittautuminen on asianmukaisesti tehty. 

2§ ILMOITTAUTUMISEN VOIMASSAOLOAIKA 

2.1 Ilmoittautuminen on voimassa koko lukuvuoden, 14.8.2024–30.5.2025. Ilmoittautuessaan oppilas/oppilaan huoltaja on sitoutunut maksamaan sekä syys- että kevätlukukauden maksut. 

2.2 Kesken lukukauden lopettaneiden oppilasmaksuja ei palauteta. Kun oppilas on osallistunut yhteen opetuskertaan, katsotaan lukuvuosi oppilaan kohdalta aloitetuksi, ja koko lukukausimaksu erääntyy maksettavaksi. 

3§ ILMOITTAUTUMISEN PERUUTTAMINEN 

3.1 Syyslukukausi 14.8.-19.12.2024 
Mikäli oppilas on keväällä/kesällä varannut oppilaspaikan seuraavalle lukuvuodelle, mutta haluaakin peruuttaa varaamansa oppilaspaikan, asiasta tulee ilmoittaa kirjallisesti Tanssiopiston oppilastoimistoon joko sähköpostilla toimisto@kvlto.fi, tai kirjeitse viimeistään 14.8., myös silloin, kun oppilas tekee tuntimuutoksia valitsemiinsa oppiaineisiin. 

Kevätlukukausi 7.1.–30.5.2025 
Mikäli oppilas ei osallistu kevätlukukauden tunneille, asiasta tulee ilmoittaa kirjallisesti Tanssiopiston oppilastoimistoon joko sähköpostilla toimisto@kvlto.fi, tai kirjeitse viimeistään 30.11.2024, myös silloin, kun oppilas tekee tuntimuutoksia valitsemiinsa oppiaineisiin. 

3.2 Opettajat eivät ota vastaan ilmoituksia opintojen lopettamisesta tai tuntimuutoksista. 

3.3 Mikäli asianmukaista ilmoitusta opintojen lopettamisesta ei ole tehty määräaikaan mennessä, eikä oppilas osallistu kevät- tai syyslukukauden tunneille, peritään oppilaalta 50 euron maksu käyttämättömästä oppilaspaikasta. 

4§ MAKSUT 

4.1 Lasku lukukausimaksusta lähetetään maksajan ilmoittamaan sähköpostiin syys- ja kevätlukukauden alussa. Muut laskut esim. tanssitarvikelaskut ostojen mukaan. Laskujen eräpäivä 14 vrk. 

4.2 Kouvolan Tanssiopiston uusilta oppilailta peritään lukukausimaksun lisäksi kertaluontoinen 25 euron rekisteröitymismaksu. Rekisteröitymismaksu kattaa oppilaan rekisteröinnistä aiheutuvat hallinnolliset kulut. 

4.3 Perhealennus lukukausimaksusta on 10 % kaikilta saman perheen tanssioppilailta, kun heitä on oppilaana useampi kuin yksi. 

4.4 Maksujärjestelyn sopimiseksi oppilaan/huoltajan tulee ottaa yhteyttä toimistoon sähköpostitse toimisto@kvlto.fi. Toisesta maksumuistutuksesta alkaen laskulle lisätään 5 euron huomautuskulu. Maksujen joutuessa perintätoimiston hoitoon oppilas/huoltaja maksaa asianomaisen perintätoimiston kulut sekä Tanssiopiston huomautuskulut ja viivästyskoron maksamattomasta opintomaksusta laskun eräpäivästä alkaen. Oppilas ei voi jatkaa opintojaan seuraavalla lukukaudella, ennen kuin viivästyneet maksut on kokonaisuudessaan suoritettu tai maksusuunnitelmasta on sovittu oppilastoimiston kanssa. 

5§ POISSAOLOT 

5.1 Sairaus- ym. poissaoloista pyydämme ilmoittamaan, joko opettajan tai oppilastoimiston sähköpostiin tai lähettämällä tekstiviesti opettajan puhelinnumeroon. 

5.2 Satunnaisia poissaoloja ei hyvitetä rahassa. 

5.3 Mikäli sairaudesta johtuva poissaolo kestää yli kuukauden, voidaan maksumuutoksista sopia siitä päivästä lukien, kun lääkärin määräämä sairasloma on alkanut. Sairauslomatodistus tulee toimittaa Tanssiopiston oppilastoimistoon. 

5.4 Huoltajaan otetaan yhteyttä, jos oppilaalle on kertynyt yli kolme peräkkäistä selvittämätöntä poissaoloa. 

6§ YLEISTÄ 

  • Oppitunnin pituus on 45 min/60 min/75 min sisältäen läsnäolotarkastuksen. 
  • Luettelo opiston lomapäivistä julkaistaan Tanssiopiston www-sivuilla. 
  • Oppilasmaksu sisältää 35–37 opetusviikkoa riippuen ryhmän opetussuunnitelmasta. Kouvolan Tanssiopiston päätoimipisteessä Kouvola-talolla opetussuunnitelmat ovat kaikilla ryhmillä 37 opetusviikkoa/lukuvuosi. Etäpisteen (Elimäen) opetussuunnitelmat ovat kaikilla ryhmillä 35 opetusviikkoa/lukuvuosi. 
  • Opintorekisteriotteen voi pyytää oppilastoimistosta lukuvuoden aikana. 

7§ OPISTON KORVAUSVELVOLLISUUS 

  • Opettajien vastuu oppilaista rajoittuu tuntiaikaan. 
  • Tanssiopistolla on ryhmätapaturmavakuutus, joka koskee kaikkia opiston oppilaita (tarkempia tietoja vakuutuksesta saa Tanssiopiston toimistosta). 
  • Tanssiopiston perumat tanssitunnit pidetään takaisin, mikäli tarve vaatii (kts. opetussuunnitelman mukaiset opetusviikot/lukuvuosi). Ryhmän tanssinopettaja ilmoittaa, milloin peruttu opetuskerta korvataan. 
  • Tanssiopisto ilmoittaa perutuista tunneista oppilaan/huoltajien itsensä antamien yhteystietojen mukaan. Tanssiopisto ei vastaa siitä, jos tiedot ovat vanhentuneet, eikä oppilas ole saanut tietoa tuntien peruuntumisesta ja saapuu turhaan paikalle. Oppilas/huoltaja voi aina päivittää paikkansa pitävät osoite-, puhelin- ja sähköpostitiedot oppilastoimistoon. 
  • Tanssiopisto ei vastaa pukuhuoneisiin ja käytäville jätetyistä tavaroista. 

8 § MUUTOSOIKEUS 

Pidätetään oikeus tunti-, opettaja- ja paikkamuutoksiin sekä opetussuunnitelman puitteissa opetuksen sisällön muutoksiin. 

Lappeenrannassa 8.4.2024 
Lappeenrannan Tanssiopiston Kannatusyhdistys ry 
Johtokunta